BELEDİYE FENA HORTUMLANMIŞ!

BAŞYAZI

İSMAİL ÇELİK

KOZLU BELEDİYESİ FENA HORTUMLANMIŞ

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’ın, hortum! sonrası büyük hasar gören Kozlu Belediyesindeki hasar tespit çalışmalarının ardından belediyeyi düzlüğe çıkarmak için verdiği cansiperane mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Kozlu Belediyesindeki yolsuzluk iddiaları hakkındaki soruşturma da süreç ilerledikçe durumun vahameti daha iyi anlaşılıyor. Belediyenin iki şirket üzerinden uğratıldığı maddi zararın ardından, belediyenin 2017 ve 2018 yıllarında Bakanlıktan izin alınması gerektiği halde, izin alınmadan yaklaşık 20 milyon lira borçlandırıldığı İçişleri Bakanlığı soruşturma dosyasındaki kararlarda yer alıyor.

 

Durum bu şekilde olunca da;

Kozlu Belediye Başkanı Ali BEKTAŞ göreve gelir gelmez yolsuzlukları ve usulsüz borçlanmaları ortaya çıkarmak amacıyla ‘’Araştırma Komisyonu’’ kurmuştu. Komisyon çalışmaları sonunda hazırlanan dosya İçişleri Bakanlığına sunulmuştu.Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonunda ise,  Kozlu Belediyesini borç batağına sokan sorumlular  hakkında ‘soruşturma izni’ verildi.

Soruşturmada süreç ilerleyip, yolsuzluk rakamları ortaya çıktıkça,  2019 seçimlerinde tekrar Kozlu Belediye Başkanlığına seçilen Ali BEKTAŞ’ın göreve geldiği günden itibaren tüm zorluklara rağmen en başta ağır tahribat verilen belediyenin ekonomisini düzeltmek için verdiği   büyük mücadele şimdilerde çok daha iyi anlaşılıyor. Başkan Bektaş belediyeyi ekonomik açıdan ayağa kaldırma mücadelesinin yanında, belediye ve devlet yatırımlarını ilçeye kazandırmak için de göreve seçildiği ilk günden itibaren mücadelesini sürdürüyor.

 

Kozlu Belediyesinde, Kanuna Aykırı borçlanma ve ihaleler gerçekleşti…

 

Kanuna aykırı borçlandırılma ile mal ve hizmet alımları ihalelerinde gerçekleşen usulsüzlüklerin detayları belli oldu.

Kozlu Belediyesi bu iki şirkete toplam 3 milyon 600 bin lira ödeme yapmış  Bu rakamın 2 milyon 592 bin 516 lirası….Ltd. Şirketine, 999 bin 330 lirası  ….Ltd. Şirketine ait.

 

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ..

 

Karar yazısında, kiralanan iş makineleri ve kamyonların çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterildiği, kiralanan araçların sözleşme kapsamında belirtilen saat ve sefer miktarına uygun olarak çalışmadığı, mal alımlarında  kanuna aykırı şekilde ödemeler yapıldığı açık olarak belirtiliyor.

Yazıda ayrıca; Bakanlıktan izin alınması gerektiği halde 2017 yılında değişik tarihlerde 12 ayrı meclis kararı ile izinsiz olarak toplam 10.150.204,00 TL. ve yine Bakanlıktan izin alınması gerektiği halde 2018 yılında değişik tarihlerde 14 ayrı meclis kararı ile izinsiz olarak toplam 8.800.000,00 TL. borçlanma yapıldığı, bu suretle 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin borçlanma kararlarını uygulamak ve Bakanlıktan izin almak görev ve sorumluluğunun belediye başkanında olduğu belirtilerek,  eski Kozlu Belediye Başkanının,  belediye Kanunu hükümlerine aykırı olarak Kozlu Belediyesini borçlandırdığı belirtiliyor.

 

Yolsuzluk Soruşturmasında Süreç İlerliyor…

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve sayılı karar yazısı, ‘’haklarında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilen’’ ilgililere tebliğ edildi. Soruşturma izni verilenler ise 18 kişi.

 

‘’ Soruşturmaya konu olan İddialar şöyle:

  • Belediye Kanunu hükümlerine aykırı olarak borçlanma yapıldığı.
  • Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak mal ve hizmet alımları ihalelerinde pazarlık usulünün genel bir uygulama haline getirildiği.
  • Yine Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı şekilde mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluna gidildiği.

 

Olay Yeri ve Tarihi: Zonguldak İli Kozlu İlçesi, 2014-2019 yılları.

 

KARAR:

  • Kozlu Belediyesi tarafından Belediye Kanunu hükümlerine aykırı olarak borçlanma yapıldığı iddiası ile ilgili olarak;

borçlanma kararlarını uygulamak ve Bakanlıktan izin almak görev ve sorumluluğunun Belediye Başkanında olduğu anlaşıldığından, eski belediye başkanı hakkında soruşturma izni verilmesine

 

  • Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak mal ve hizmet alımları ihalelerinde pazarlık usulünün genel bir uygulama haline getirildiği iddiası ile ilgili olarak;
    1. 2018 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde limit 225.403,00 TL. olduğu halde …Ltd. Şirketinden 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile 3 kısma bölünerek değişik tarihlerde toplam 550,00 TL. tutarında iş makineleri ve kamyon kiralama hizmet alımı ihalesi yapılmak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 5,19 ve 21inci maddelerine aykırı hareket edildiği ayrıca kiralanan araçların sözleşme kapsamında belirtilen saat ve sefer miktarına uygun olarak çalışmadığı anlaşıldığından ve kiralanan araçların belirtilen saat ve sefer miktarına uygun olarak çalışmadığı halde çalışmış gibi tutanak düzenlendiğinden, (ilgililer hakkında) soruşturma izni verilmesine,
    2. 2019 yılında limit 301.228, 00 TL. olduğu halde,… Tic.Ltd. Şirketinden pazarlık usulü ile değişik tarihlerde 5 kısma bölünerek toplam 330,00 TL. tutarında mal alımı yapıldığı,  4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken alımın, Kanunun 21inci maddesinin (f) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek pazarlık usulü ile yapıldığı, bu şekilde 4734 sayılı Kanunun  5,19 ve 21 inci maddelerine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında Kanunun 6’ncı maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine,

 

  • Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı şekilde mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluna gidildiği iddiası ile ilgili olarak;

4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine istinaden doğrudan teminle yapılacak  mal ve hizmet alımlarında limit 2018 yılında 22.524,00 TL.ve 2019 yılında 30.101,00 TL. olarak belirlendiği halde,….Ltd. Şirketinden 2018 yılında doğrudan temin usulüyle 18 kısma bölünerek değişik tarihlerde toplam 345.833,00 TL. tutarında iş makinesi, aynı firmadan 2019 yılında 40 kısma bölünerek değişik tarihlerde toplam 1.362.448,00 TL. tutarında  iş makinesi ve yine aynı firmadan 2019 yılında 9 kısma bölünerek değişik tarihlerde toplam 307.685,00 TL. tutarında  iş makinesi kiralama hizmet alımları yapıldığı,

4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken hizmetlerin Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek temin edildiği,  bu şekilde 4734 Sayılı Kanunun 5,19 ve 21inci maddelerine aykırı hareket edildiği, ayrıca bilirkişi raporunda belirtildiği üzere kiralanan araçların sözleşme kapsamında belirtilen saat ve sefer miktarına uygun olarak çalışmadığı anlaşıldığından, görevliler

hakkında soruşturma izni verilmesine 24/02/ 2020 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU imzasıyla karar verilmiştir’’ denildi.

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir